Service en Bezorging Asser Courant

Verspreidingsgebied Asser Courant
Asser Courant wordt wekelijks verspreid in Assen en Loon.

Bezorgklacht Asser Courant
U kunt een klacht indienen overAsser Courant als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval de digitale versie lezen. 

Via onderstaand formulier kunt u snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

Contactfomulier