B en W Assen houden vast aan woningbouw in de Klenckestraat. ‘We maken geen pas op de plaats meer’

Gepubliceerd:
Assen – Het college van B en W van Assen is niet van plan de woningbouwprocedure in de Klenckestraat te stoppen om nog eens te kijken naar het eventuele behoud van de moestuin in de straat.
vorige
  • Werkzaamheden in de moestuin van de Klenckestraat. - © Henk Snippe
    Werkzaamheden in de moestuin van de Klenckestraat. - © Henk Snippe
volgende

Dat schrijven B en W in een brief aan de gemeenteraad. GroenLinks en de SP willen tijdens de raadsvergadering volgende maand met het college en de overige raadspartijen toch nog een keer in gesprek over de moestuin, maar het standpunt van B en W staat vast. Het college ziet geen reden om de lopende procedure voor de bouw van 12 woningen op de ‘groene plek’ stop te zetten.

Claims

Het college: ‘Wij willen het initiatief van de ontwikkelaar verder faciliteren in de bestemmingsplanprocedure en geen pas op de plaats maken. Te meer aangezien dit kan leiden tot financiële claims van de ontwikkelaar. Bovendien heeft het terrein een forse boekwaarde en wij zijn op voorhand niet van plan dit afte boeken. Verder past het verder faciliteren van de procedure wat ons betreft ook bij de overheid als betrouwbare partner.’

Het college wijst er nog eens op dat het woningplan voor de Klenckestraat in 2016 is opgenomen in de gemeentelijke woningbouwplanning en programmering. ‘Met deze plannen geven we uitvoering aan de Woonvisie Assen 2016. In deze visie, maar ook in de Strategienota Ruimte, is de ambitie aangegeven om meer dan de helft van de te bouwen woningen in de bestaande stad te realiseren. Deze visie en de strategienota zijn door de raad vastgesteld in 2016.’

Positief

De ontwikkelaar heeft hiervoor een conceptplan gemaakt, aldus B en W. ‘De mening van de omwonenden hierover is gepolst tijdens een inloopbijeenkomst in september 2017. Over het algemeen waren de reacties positief.’ Op 19 juli van dit jaar, zo gaat  het college verder, heeft de ontwikkelaar de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. ‘Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen inmiddels klaar om in procedure gebracht te worden.’

Volgens het college is in 2016 duidelijk aangegeven door de gemeente dat het op de bewuste locatie aan de Klenckestraat om een tijdelijke speeltuin en buurtmoestuin ging, vanwege de geplande ontwikkelingen. ‘Najaar 2017 is door de gebruikers van de buurtmoestuin aangegeven dat zij geen gebruik meer zouden gaan maken van de grond, onder meer door te weinig vrijwilligers en het feit dat de grond voor de moestuin op termijn weer aan de gemeente teruggegeven zou moeten worden.’

Zonder toestemming

‘Vervolgens’, gaat het college verder, ‘is door enkele buurtbewoners zelf een buurtmoestuin gerealiseerd op de locatie, zonder dat hiervoor toestemming van de gemeente - als eigenaar van de grond - was verkregen. ‘De bouwplannen voor de locatie waren toen al in vergevorderd stadium.’

B en W schrijven tenslotte de buurtmoestuinen in Assen een warm hart toe te dragen, maar dat voor zowel de Klenckestraat als het Schakelveld in Baggelhuizen geldt, dat beide locaties beoogde woningbouwlocaties zijn waarover de gemeente al geruime tijd in gesprek is met projectontwikkelaars. ‘En daarbij is aangegeven dat de terreinen tijdelijk gebruikt mochten worden als buurtmoestuin. Op het moment dat gestart zou worden met de bouw van de woningen, zou in overleg met de gebruikers van de moestuin gekeken worden naar een geschikte, alternatieve locatie.’

Tekst: Robbert Willemsen