Gemeente Assen in gesprek met provincie en Actium over locaties Tiny Houses

Gepubliceerd:
Assen – De gemeente Assen is in gesprek met de provincie en woningcorporatie Actium over geschikte locaties voor een experiment met Tiny Houses.
vorige
  • © YouTube
    © YouTube
volgende

Dat schrijft het college van B en w in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat dan over twee trajecten, aldus het college. Ten eerste wordt gekeken met de provincie of er Tiny Houses kunnen worden neergezet in het buitengebied van Assen. B en W: ‘De doelgroep die nu in beeld is streeft een idealistische leefwijze na waarbij de focus ligt op een duurzame en ecologische levensstijl, dicht bij de natuur.’

Groene omgeving

Op basis daarvan zijn volgens B en W een aantal locaties in een groene omgeving in beeld gekomen. ‘Deze locaties bevinden zich allemaal in het buitengebied. De provincie Drenthe hanteert dat - behoudens een aantal uitzonderingen - hier geen woningen toegevoegd mogen worden.’

Om te onderzoeken hoe deze regels geïnterpreteerd moeten worden, was er op 19 november een  gesprek tussen gemeente en provincie. Het college: ‘Hieruit is naar voren gekomen dat er wellicht mogelijkheden zijn, als er een combinatie plaatsvindt met een waardevolle toevoeging voor het gebied.’

De provincie heeft nu het verzoek neergelegd bij de gemeente om de locaties die in beeld zijn verder uit te werken, zodat een beter beeld ontstaat van wat er per locatie moet gebeuren. ‘Op basis hiervan beoordeelt de provincie of de Tiny Houses met een combinatie van een ‘toevoeging voor het gebied’ toegestaan worden in het buitengebied.’

Actium

Het tweede traject is met Actium. ‘Met Actium wordt gekeken naar een experiment voor bouwvormen voor lage inkomens en een minder lange levensduur. We gaan volgend jaar in gesprek over kleine verplaatsbare woningen. Dit is in het kader van de presentatieafspraken geregeld.’

Tekst: Robbert Willemsen