Nieuw college Assen: Definitief oordeel over OutleTT nog even in de ijskast

Gepubliceerd:
Assen – Potentiële investeerders in de binnenstad van Assen, die wachten tot het OutleTT op het TT-terrein wat de gemeente betreft wel of niet definitief van tafel is, moeten nog tot september geduld hebben. Het nieuwe college van B en W wacht eerst af wat Provinciale Staten (PS) beslissen omtrent de Omgevingsvisie Buitengebied.
vorige
  • De Asser wethouders Gea Smith, Janna Booij, Harmke Vlieg en Roald Leemrijse. - © Robbert Willemsen
    De Asser wethouders Gea Smith, Janna Booij, Harmke Vlieg en Roald Leemrijse. - © Robbert Willemsen
volgende

Dat werd maandag duidelijk tijdens de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord tussen de ChristenUnie (CU), de VVD, GroenLinks en Stadspartij PLOP. Een meerderheid van PS vond onlangs dat ook het tweede plan van het vorige Asser college en initiatiefnemer Raymond Coronel niet voldeed vanwege de vele detailhandel die toch nog in de outlet was vertegenwoordigd.

De VVD – nu met wethouder Roald Leemrijse in het college – eiste als oppositiepartij duidelijkheid, want de onzekerheid over wel of geen OutleTT zet een rem op de ontwikkeling van de binnenstad, aldus de liberalen.

Geen meerderheid meer

Saillant detail is, dat binnen de nieuwe gemeenteraad geen meerderheid meer is voor de komst van een outlet in Assen-Zuid is. Ook GroenLinks – eveneens nieuw in het college - is bijvoorbeeld geen voorstander. Gaat de gemeente nog pogingen ondernemen om de outlet tóch nog vlot te trekken? Leemrijse hield de kaarten maandag nog even tegen de borst. ‘Dat komt in september weer aan de orde.’  

Over één ding is het college het overigens wel eens: de binnenstad staat de komende jaren op nummer 1, dan komt de ontwikkeling van de Toeristich Recreatieve Zone bij het TT Circuit, met of zonder outlet.

Parkeerbeleid

Verder gaat het mes in het parkeerbeleid in het centrum. Er moet, zo zei CU-fractievoorzitter Bert Wienen, nog gesproken worden met ondernemers in de stad, maar het betaald avond-parkeren (behalve vrijdagavond) en op zondag gaan er hoogstwaarschijnlijk vanaf. Over de tarieven werd echter niet gesproken. Hoewel met name de VVD tijdens de verkiezingscampagne liet weten een lager tarief te willen hanteren voor het eerste uur, blijft dat vooralsnog ongewijzigd.

Ook het zoveel mogelijk autoluw maken van het centrum – stokpaardje van GroenLinks – zit eraan te komen. Maar hoe en waar, dat moet nog nader worden bekeken. GL-wethouder Gea Smith gaf daarbij aan dat de partij zich terdege realiseert dat er straks ook meer gewoond wordt in het centrum. ‘Daar willen we rekening mee houden, hoewel het een keuze is om in het centrum te wonen en er natuurlijk parkeergarages zijn. Maar het is geen geheim dat we vooral de fiets promoten.’

En Leemrijse: ‘Een gedeelte is al autoluw, we gaan kijken hoe we dat beleid aan kunnen scherpen.’

Ook voor bijvoorbeeld leveranciers zitten er veranderingen aan te komen, grote vervuilers worden in de toekomst geweerd. Leemrijse: ‘Uiteindelijk willen we in 2025 een immissieloze bevoorrading in de stad hebben. Dat past bij Assen.’

Formule 1

Wat de Formule 1 betreft valt GroenLinks uit de toon in het nieuwe Asser kabinet, de partij ziet dat spektakel als enige vertegenwoordiger in het college liever aan de Drentse hoofdstad voorbij gaan. De gemeente Assen gaat in elk geval, zo werd maandag duidelijk, geen geld steken in de organisatie ervan en ook niet in de infrastructuur, mocht die moeten worden aangepast voor de komst van de snelle bolides.

GL-fractievoorzitter Hans Marskamp wacht eerst de procedures bij de provincie af over het wel of niet kunnen inpassen van de Formule 1 op de Drentse hei. Met een knipoog: ‘En ik heb daar alle vertrouwen in...’

Tot slot wil het college dat Assen door het Rijk wordt gecompenseerd als de NAM gedeeltelijk of geheel zou verdwijnen uit de Drentse hoofdstad. Veel banen staan op de tocht nu Den Haag heeft aangegeven de gaskraan versneld dicht te willen draaien. En hoewel B en W duurzaamheid omarmd, moet volgens Wienen wel iets tegenover het banenverlies staan. ‘In Limburg is dat ook gebeurd toen de mijnen werden gesloten, dus waarom hier niet.’

Tekst: Robbert Willemsen

Portefeuilleverdeling wethouders:

Harmke Vlieg (CU)

sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede)

onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

gezondheid, preventie

verkeer en vervoer

P&O

contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie

Gea Smith (GL)

Duurzaamheid en energietransitie

milieu (vergunning en handhaving)

bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie

Participatiebeleid

cultuur en DNK

Antidiscriminatie & minderheden

Wonen

Janna Booij (Stadspartij PLOP)

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

stadsvernieuwing

monumentenzorg

groen, grijs en openbare werken

Recreatie en toerisme

Sport

gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen

Publieke dienstverlening

Roald Leemrijse (VVD)

Financiën

economische zaken

Binnenstad

Werkgelegenheid

TRZ

Grondbedrijf en vastgoed