Fikse stijging illegaal gedumpt afval naast ondergrondse containers in Assen

Gepubliceerd:
Assen – De gemeente Assen ziet dat het illegaal dumpen van huishoudelijk afval en grofvuil naast ondergrondse containers in de stad in 2017 fors is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.
vorige
  • Dit dus... - © Aangeleverde foto
    Dit dus... - © Aangeleverde foto
  • Dit dus... - © Aangeleverde foto
    Dit dus... - © Aangeleverde foto
volgende

Het aantal dumpingen van huishoudelijke afvalzakken naast de containers was 512 en elders in de openbare ruimte werden 29 gevallen genoteerd. In 2016 werden er nog 367 dumpingen van huishoudelijk afval naast de container geconstateerd en 64 elders. In 2015 waren die getallen 118 en 42.

Grofvuil

Het aantal dumpingen van grofvuil naast ondergrondse containers steeg in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren fors. Naast de containers werden vorig jaar liefst 1003 grofvuildumpingen geconstateerd, elders in de openbare ruimte 92. In 2016 waren die getallen 457 en 137, in 2015 161 en 69.

Een mogelijke verklaring voor de stijgingen van illegaal bijgezet huishoudelijk afval, zo stellen B en W, is de renovatie en sloop van woningen vanaf het voorjaar in 2017, verspreid over meerdere wijken in Assen. Wat het grofvuil betreft zoekt het college de verklaring deels in de sloop van een groot aantal woningen in bijvoorbeeld de wijk Lariks. ‘Dit probleem is ook onderwerp van gesprek tijdens het afstemmingsoverleg tussen team handhaving en team reiniging. Voor de toekomst zullen met de woningcoöperatie(s) afspraken worden gemaakt over voorlichting en het aanbieden van grofvuil door bewoners in geval van grootschalige renovatie of sloop.’

Schuldigen

Schuldigen aanwijzen en beboeten is volgens het college van B en W lastig. ‘Handhavers stellen vast dat er veel huishoudelijk afvalzakken zijn bijgeplaatst waarin geen adresgegevens van de mogelijke overtreder worden aangetroffen.’ Afgezet tegen het aantal illegale dumpingen werden door handhavers dan ook relatief weinig boetes uitgeschreven: negen processen-verbaal opgemaakt voor het onjuist aanbieden van huishoudelijk afval. In 2015 en 2016 waren dit respectievelijk twintig en zeven processen-verbaal.

Illegaal gestort hennepafval in het buitengebied wordt vooral aangetroffen in het gebied nabij het voormalige verkeerspark. In de meeste gevallen gaat het dan om zakken met teelaarde en restafval. 

Tekst: Robbert Willemsen