Dreigende huizenbouw of niet: bewoners Klenckestraat aan de slag met ‘hun’ groen

Gepubliceerd:
Assen – Bewoners van de Klenckestraat in Assen zijn afgelopen weekeinde volop aan de slag gegaan op ‘hun’ stukje groen in de straat. Ondanks het feit dat de gemeente van plan is daar huizen te bouwen.
vorige
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
 • © Henk Snippe
  © Henk Snippe
volgende

In het kader van NLdoet staken veel vrijwilligers de handen uit de mouwen en werd de moestuin opgeknapt, om het gereed te maken voor de teelt. Zo werden er drainagebuizen geplaatst, werden de teelbedden grotendeels omgespit en is er een tafel met banken gemaakt. De kraan werd daarbij beschikbaar gesteld door Hartenhof en de drainage door de ARBO.

De noeste werkers kregen zaterdag nog een bezoekje van GroenLinks en de SP. SP-fractievoorzitter Jan Broekema spitte zelfs een stukje mee.

Ontmoetingsplaats

De bewoners koesteren het veld en de moestuin. Het wordt gebruikt als speelplek voor de kinderen en is regelmatig ontmoetingsplaats tijdens activiteiten in de buurt.  Het college van B en W heeft echter plannen voor woningen op die locatie, een voornemen waar bewoners zich hevig tegen verzetten. Zij willen dit groene plekje graag houden zoals het is.

GroenLinks attendeerde het college er onlangs op, dat de communicatie omtrent dit thema te wensen overlaat. Afgesproken was dat bewoners op de hoogte zouden worden gehouden van alle ontwikkelingen en dat er vanuit het gemeentehuis een aanspreekpunt zou komen. De bewoners, zo schreef GroenLinks, hebben echter nog niets vernomen van de gemeente en verkeren derhalve in onzekerheid over wat nu komen gaat.

Planning

Het college antwoordt dat er inmiddels contactpersonen zijn vanuit de gemeente, maar blijkbaar waren die nog niet bekend bij de bewoners. Op de vraag van GroenLinks wat nu de planning is omtrent het bestemmingsplan in de Klenckestraat, schrijven B en W dat dit nog niet bekend is. Wel is er volgens het college overleg met de buurt voordat het bestemmingsplan officieel de procedure ingaat. Als dat het geval is, kunnen er ook zienswijzen worden ingediend.

Tekst: Robbert Willemsen