Gemeente gaat gebrek aan fietsenstallingen in Asser centrum aanpakken

Gepubliceerd:
Assen – De gemeente Assen heeft een aantal knelpunten in het centrum in kaart gebracht, waar problemen zijn met het fatsoenlijk parkeren van de fiets in rekken. Om teveel situaties van losstaande (en dus vaak in de weg staande) fietsen te voorkomen, worden er maatregelen genomen.
vorige
  • Fietsen op de blindengeleidestrook in Assen. - © Maurice Vos
    Fietsen op de blindengeleidestrook in Assen. - © Maurice Vos
volgende

In de Binnenstadsvisie, zo schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad, wordt aangegeven dat het centrum moet zijn voorzien van goede fietsvoorzieningen en dus dito stallingen. De Fietsersbond deed vorig jaar al onderzoek naar de problemen rond het parkeren van de tweewielers en kwam daarbij problemen tegen.

Gemeentehuis

Zo waren er volgens de bond te  weinig fietsenstallingen bij gemeentehuis, Citadel, Oudestraat/Groningerstraat, het Koopmansplein en het Ceresplein tijdens de markt en op de Brink. Ook constateerde de Fietsersbond verouderde fietsenrekken. Zo werd de wens uitgesproken oude fietsbeugels te vervangen door fietsenstallingen met voorvorksteun en aanbindoog.

De bond zag daarnaast dat er veel fietsen los stonden buiten de rekken. 'Veelvuldig lukraak geparkeerd, ook de blindegeleidestroken.' Ook worden veel tweewielers vaak dicht bij de winkel geplaatst en niet in de rekken, terwijl die er wel zijn maar op enige afstand staan. Tenslotte heeft de fietsenstalling van De Nieuwe Kolk een te smalle entree en is de hellingbaan te steil.

Eigen onderzoek

De gemeente voerde onlangs een eigen onderzoek uit. Daaruit bleek dat er ruim 1400 fietsenrekken op straat staan in de binnenstad en dat daarnaast nog eens 700 fietsenrekken bij de fietsenstalling van De Nieuwe Kolk, de Bicicletteria en de Citadel zijn.

Op werkdagen, zo constateerde de gemeente, staan er gemiddeld ruim 1400 fietsen op straat in de binnenstad. Het college: ‘Op koopavond, zaterdagmiddag en bij evenementen zijn alle fietsenstallingen behoorlijk vol en staan er ook veel fietsen los op straat.’

Verouderd

Op de locaties Koopmansplein, Citadel, Rolderstraat, Noordersingel, kop van de Markt, Brinktrechter, Weiersloop en Oudestraat staan meer fietsen dan dat er fietsenrekken zijn en op uitgaansavonden (vrijdagavond) staan er veel fietsen op de Markt en Kruisstraat. Een aantal fietsenstallingen zijn volgens de onderzoekers inderdaad verouderd (oude fietsbeugels).

Een en ander, zag de gemeente, hangt sterk af van het weer. Op zonnige dagen wordt in het centrum 30 tot 40 procent meer gefietst dan als het regent. Al met al, zo luidt de conclusie, staat in de binnenstad gemiddeld de helft van de fietsen in de rekken, de helft staat ervoor of elders los in de straat.

Extra fietsenstalling

In het maatregelenpakket binnen de Binnenstadsvisie is al opgenomen dat er een fietsenstalling moet worden toegevoegd aan de oostzijde van het centrum. Er wordt verder onderzoek gedaan naar fietsers in de binnenstad wat betreft routes, stallingen, bebording en voorzieningen.  B en W: ‘En zullen vervolgens voorstellen worden gedaan voor de fietsvoorzieningen en de fietsenstallingen in de binnenstad, die dit voorjaar worden uitgewerkt.’

Tekst: Robbert Willemsen

Lees ook: Knelpunten parkeren fietsen Assen: te weinig rekken, lukraak en op blindenstrook