HKZ-certificaat voor Tintengroep weer voor 3 jaar toegekend

Gepubliceerd:
Gieten - Tintengroep heeft voor de komende drie jaar wederom een HKZ-Certificaat. Met het HKZ-keurmerk laat de Tintengroep zien dat zij de kwaliteit op orde heeft en dat de klant centraal staat binnen de organisatie.
vorige
  • © Pixabay
    © Pixabay
volgende

De afgelopen twee weken heeft welzijnsorganisatie Tinten twee externe auditoren op bezoek gehad, die op diverse locaties van Peuterwerk en Sociaal Werk gesprekken hebben gevoerd met professionals. In deze gesprekken hebben zij gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening en hoe hier binnen de Tintengroep aan gewerkt wordt. Johan Brongers, directeur-bestuurder Tintengroep: ‘Tijdens de HKZ audit hebben twee externe auditoren onze werkprocessen kritisch bekeken. Het is fijn dat mensen buiten je eigen organisatie constateren dat onze medewerkers met passie en vakmanschap werken.’

Bij de Tintengroep werken 700 medewerkers die werken in sociaal werk en peuterwerk. Tinten verbindt en ondersteunt inwoners, maatschappelijke organisaties en professionals.