Kick Bras over Christelijke mystiek in woord en beeld

Gepubliceerd:
Assen - In de serie ‘onze horizon voorbij...’ van het Oecumenisch Leerhuis spreekt op donderdag 22 februari Kick Bras. Hij schreef o.a. het boek ‘Oog in Oog’, Christelijke mystiek in woord en beeld.
vorige
  • ©
    ©
volgende

In dit boek presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en religieuze tradities. In de bijeenkomst worden een aantal beelden en mystieke teksten onderzocht. Metaforen voor de mystieke weg als de ladder, het labyrint, de spiraal, de berg komen ter sprake. Tenslotte gaat Bras in op de vraag: ‘biedt de mystiek ook nog een begaanbare weg in de 21ste eeuw ?’

Kick Bras is emeritus predikant, voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit (Kampen), onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut. De bijeenkomst is donderdag 22 februari in de Opstandingskerk aan de Wilgenbeemd 2 in Assen. De avond begint om 19.45 uur. Voor meer informatie www.leerhuisassen.nl