Stedelijke kavelruil moet een van de sleutels zijn voor facelift binnenstad Assen

Gepubliceerd:
Assen – Voor de herontwikkeling van de binnenstad doet de gemeente Assen mee aan de landelijke pilot ‘stedelijke kavelruil’. Het is, zo laat het college van B en W weten, één van de speerpunten om het centrum van Assen een impuls te geven en weer op te laten bloeien.
vorige
  • Koopmansplein - © Rene Legerstee
    Koopmansplein - © Rene Legerstee
volgende

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een inrichtingsplan te maken. Om dat plan succesvol gestalte te geven worden eigendommen geruild, op zo'n manier dat niemand er slechter van wordt.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren bovendien zelf hoe hun omgeving eruit komt te zien. De gemeente heeft hierbij meer een faciliterende rol en loopt met vooral het oog op de kosten weinig risico. 

Klankbordgroep

Begin 2017 heeft het stimuleringsprogramma ‘Stedelijke Kavelruil’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster een klankbordgroep aangesteld om aan de slag te gaan met tien pilotprojecten in heel Nederland. Dit jaar gingen acht pilots  stedelijke kavelruil van start, waaronder de binnenstad van Assen. Deze projecten worden gevolgd en van adviezen voorzien door de klankbordgroep. De resultaten worden onderling gedeeld om te zien hoe het gaat en wat de resultaten zijn.

De gemeente Assen is dit traject ingegaan met de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (VIA). In een voortgangsbrief aan de gemeenteraad schrijven B en W, dat in de eerste pilotronde (najaar 2016-voorjaar 2018) samen met Kadaster, vastgoedeigenaren en MKB de focus is gelegd op een analyse van de binnenstad, met als doel meer grip te krijgen op zaken als eigendomssituaties, loopstromen, ‘Retail Risico Index’, ontwikkelingen van gebieden in de afgelopen decennia. Het college: ‘Deze pilot heeft een schat aan informatie opgeleverd, die we nu inzetten bij versterking van het kemwinkelgebied en de inrichting van woonwerkstraten.’

Bijdrage

De tweede pilot wordt gekoppeld aan de ontwikkeling en planning van het Koopmansplein: herontwikkeling van het vastgoed rond het plein en de ‘warme entrees’ en aanpak van de openbare ruimte, gericht op de mogelijkheden van een publiek-privaat transformatiefonds.

Het college: ‘We willen onderzoeken hoe toekomstige waardestijgingen ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de binnenstad en hoe partijen, die profiteren van bijvoorbeeld een ontwikkeling in vastgoed of investering in de openbare ruimte, een bijdrage kunnen leveren aan de plannen.’ De pilot wordt door de gemeente dus opgepakt met VIA, maar ook met vastgoedeigenaren, het Kadaster en eventueel andere betrokken partijen.

Van buiten naar binnen

Het centrum van Assen was door de grote leegstand van winkelruimte bij uitstek geschikt voor de pilot stedelijke kavelruil. Onderdeel daarvan is het compacter maken van de detailhandelsstructuur. Stedelijke kavelruil is een middel om ondernemingen naar het winkelhart te verplaatsen, zodat ze elkaar kunnen versterken, de zogenaamde ‘van buiten naar binnen-aanpak’.

Daarnaast wordt het vizier gericht op het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte, het aantrekkelijker maken van het winkelgebied en dit beter aan te laten sluiten op de markt. Belangrijk is daarbij, dat niet alleen grote professionele partijen een bijdrage leveren, maar ook de kleinere ondernemers in de binnenstad.

Laaghangend fruit

Het plangebied in Assen bevat ongeveer 400 vastgoedeigenaren, maar het is nog onduidelijk welke huurders en investeerders een belang of interesse in de binnenstad hebben. Uitgangspunt is om in ieder geval het ‘laaghangend fruit’ – zaken die snel te realiseren zijn -  te plukken om snel tot mogelijke herverkavelingen te komen of in ieder partijen met elkaar aan tafel te zetten. Ontwikkelingen op dat gebied moeten navolging krijgen, zodat er weer een natuurlijke dynamiek ontstaat in de binnenstad.

Tekst: Robbert Willemsen